Overgewicht en obesitas bij kinderen...


Elke ouder wil dat zijn zoon of dochter tot een gezonde volwassene opgroeit. Een gezonde leefstijl (eetgewoontes en beweging, mentaal welbevinden) zijn daarvoor de basis.

Toch krijgen kinderen steeds meer te maken met overgewicht en obesitas. Dit is een chronische problematiek waarmee men in het verdere leven rekening moet houden. Het is gebruikelijk om bij de behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen ook de ouders te betrekken in het programma. Zodat bijvoorbeeld de ongezonde voedingsmiddelen thuis niet meer beschikbaar worden gesteld voor het kind.

Samen met u en uw kind help ik jullie graag verder om een gezonde levensstijl aan te leren. Dit met een algehele aanpassing in jullie voedingsgewoontes, tips voor gezonde gerechten, alsook het wegwijs maken waar deze voedingsmiddelen te kopen.


...en volwassenen


Gewichtsoverlast is een risicofactor voor het ontwikkelen van meerdere aandoeningen en ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en bepaalde kankers. Dit risico verhoogt met de toename van het gewicht. 

Using Format