Eetstoornissen


Psychische factoren, zoals een laag zelfbeeld, traumatische gebeurtenissen in de jonge jaren, alsook het foutieve beeld die jonge vrouwen en mannen wordt voorgehouden door de media, kunnen worden gezien als uitlokkingsfactoren voor eetstoornissen allerhande. 

De orthomoleculaire geneeskunde, die rekening houdt met de onderliggende biochemische abnormaliteiten bij patiënten met eetstoornissen, is de aangewezen manier om eetstoornissen, al dan niet in combinatie met psychotherapie, efficiënt te behandelen.

Ik help iedereen graag verder om tot een reëel beeld te komen van de eigen "ik", en op een gelukkige manier naar het "zelf" te kijken. 

Using Format